Badania psychologiczne
kierowców
Badania
operatorów
maszyn
Porady
i konsultacje

Slider

 

Pracownia psychologiczna

Pracownia psychologiczna jest prywatną placówką, która świadczy usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej, orzecznictwa, poradnictwa, konsultacji i szkoleń.


Wykonujemy badania psychologiczne

 

• kierowców, instruktorów, egzaminatorów
• operatorów maszyn
• osób wykonujących zawody wymagające wysokiej sprawności psychofizycznej
• osób skierowanych na badania przez właściwy urząd, pracodawcę lub lekarza

Są to badania niezbędne do uzyskania prawa jazdy kat. C, D, wykonywania zawodu kierowcy jak również odzyskania utraconych uprawnień np. w wyniku przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych, kierowania pojazdem pod wpływem alkohol.
Przeprowadzamy badania oceniające sprawność intelektualną i psychofizyczną, osobowość, temperament. Wydajemy stosowne opinie i orzeczenia m.in. na potrzeby konsultacji lekarskiej, ZUS, komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
Oferujemy konsultacje i pomoc psychologiczną dla osób dorosłych i dzieci.
Organizujemy i prowadzimy szkolenia dla firm, pracowników i osób indywidualnych

Pracownia wpisana jest pod numerem 66/2011 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez marszałka województwa lubelskiego.


 

Badania psychotechniczne


Badania psychologiczne kierowców

Badania operatorów maszyn
Badania osób pracujących na wysokości

Badania pracowników na stanowiskach decyzyjnych i związanych z ryzykiem utraty zdrowia lub życia swojego lub innych


 

Konsultacje psychologiczne


Poradnictwo dla osób dorosłych oraz dzieci

Wsparcie terapeutyczne

Ocena rozwoju poznawczego i psychospołecznego dziecka

Terapia psychologiczna wspierająca rozwój umysłowy i emocjonalno-społeczny dziecka

Badania psychologiczne oceniające funkcje poznawcze, osobowość, temperament

Doradztwo zawodowe i personalne

Wydawanie stosownych opinii i orzeczeń


 

Szkolenia                                    


Rozwój osobisty
Strategie radzenia sobie ze stresem
Umiejętności komunikacyjne
Rozwiązywanie konfliktów, negocjacje
Procesy motywacyjne
Zarządzanie czasem
Szkolenia antymobbingowe

 

Naszym klientom oferujemy

• Badania bez kolejek
• Miłą, przyjazną atmosferę

• Bezpłatny parking
• Wykwalifikowany personel

• Nowoczesny sprzęt i lokal
• Doświadczenie w zakresie wykonywanych usług